SAMMEN gjør vi kundens hverdag ENKLERE!

Flisa Media er et kommunikasjonshus som er bygget av flere selvstendige selskap. Selskapene arbeider sømløst på tvers, og team settes sammen til beste for å utvikle de beste kommunikasjonsløsningene. Flisa Media AS er eier av alle selskapene i gruppen.